Usluge koje Vam pruža internet stranica www.bioterra.hr ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. BIO TRGOVINA BIO TERRA d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.