KURKUMIN (KURKUMA) ULTRA STRONG 60CAPS SANGREEN

ZA DEPRESIJU I STRAH, ZA ALZHEIMEROVU BOLEST, ZA REUMATOIDNI ARTRITIS, ZA DIJABETES II, PROTIV STARENJA

Kurkumin BCM-95 popravlja raspoloženje, obećavajuća podrška za oporavak kod neuroloških bolesti, u stanju je učiniti ono što malo kemikalija bilo biljnih bilo sintetičkih može a to je prijeći krvno moždanu barijeru i djelovati izravno na stanice mozga. BCM-95 poboljšava pamćenje, koncentraciju i sposobnost učenja, pomaže u otklanjanju posljedica moždanog udara te je djelotvoran kod svih neurodegenerativnih bolesti mozga.

 
CIJENA: 239,00 kn
 
 
Dostupno: 9 kom
 
Šifra proizvoda: 0001287
 
 
 
Trenutno nedostupno
 
Pošaljite upit Košarica
 

Kurkumin BCM-95

Kurkumin BCM-95 je patentirani kompleks kurkumina i eteričnog ulja kurkume standardiziran na 95% kurkuminoida.

Sastav: Sadrži sva tri kurkuminoida: Kurkumin, Demethoxy kurkumin i Bis-Demethoxy kurkumin, a od eteričnih ulja najviše Ar-tumerone (45%).

Jedinstven je na svjetskom tržištu po tome što jedini sadrži eterično ulje kurkume i dobiva se samo od sastojaka korjena kurkume. Ne uključuje dodatne sastojke, pojačivače apsorpcije ili nano tehnologiju. Svi sastojci dolaze iz biljke stoga je kurkumin BCM-95 jedini bioaktivni proizvod od čiste kurkume sa apsorpcijom povećanom na 100% prirodan način.

Studija nedavno provedena Njemačkoj povrđuje da je djelovanje kompleksa kurkumina BCM-95 jedinstveno jer sadrži eterično ulje kurkume u istom omjeru u kojem ga sadrži i nativna kurkuma (7 do 8%).

Malo je poznata činjenica da se eterično ulje koje se nalazi u korjenu kurkume u procesu ekstrakcije kurkumina potpuno gubi stoga ga niti jedan drugi proizvod na svjetskom tržištu ne sadrži. Studija je istražila kako eterično ulje osobito Ar-Tumerone djeluje kod neuroloških bolesti.

Ta studija objavljena u časopisu Stem Cell Research & Therapy pod imenom "Aromatični turmeron izaziva proliferaciju neuronskih matičnih stanica in vitro i in vivo" pokazala je da malo poznata komponenta eteričnog ulja kurkume  Ar-tumerone  može biti "obećavajuća podrška za oporavak kod neuroloških bolesti".

Njemački su istraživači procijenili učinke Ar-turmerona na neuronske matične stanice  podskupinu moždanih stanica neophodnih za popravak oštećenja mozga.

Istraživanje je pokazalo da, kada su stanice mozga izložene ar-tumeronu dolazi do povećana borja neuronskih matičnih stanica kroz pojačanu proliferaciju. Štoviše, ove novoformirane neuronske matične stanice također su povećale broj potpuno diferenciranih neuronskih stanica, što ukazuje na odvijanje procesa liječenja. Ovaj učinak je također potvrđen u životinjskom modelu u kojem se pokazalo da su životinje koje su bile izložene djelovanju Ar-Tumerona imale povećanje proliferacije neuronskih matičnih stanica i stvaranja novoformiranih zdravih moždanih stanica.

Neke od klinički studija sa kurkuminom BCM-95:

•      Alzheimerova bolest i podrška kongnitivnim funkcijama

Trideset četiri ispitanika sa progresivnim smanjivanjem pamćenja i ostalih kongnitivnih funkcija sudjelovalo je u šesto mjesečnoj placebom kontroliranoj studiji. Dobivali su 2x500 mg BCM-95, placebo ili 4 g standardnog ekstrakta. Ispitanici koji su uzimali BCM-95 imali su višu razinu vitamina E i višu razinu serumskog beta amiloida čiji porast odražava sposobnost kurkumina da razgradi beta-amiloidne nakupine u mozgu. Na osnovu ove studije FDA je kurkuminu BCM-95 odobrila US patent za liječenje Alzheimerove bolesti.

Kurkumin BCM-95  u stanju je učiniti ono što malo kemikalija bilo biljnih bilo sintetičkih može a to je prijeći krvno moždanu barijeru i djelovati izravno na stanice mozga. BCM-95 poboljšava pamćenje, koncentraciju i sposobnost učenja, pomaže u otklanjanju posljedica moždanog udara te je djelotvoran kod svih neurodegenerativnih bolesti mozga.

 

•      Depresija i stres

Klinička placebom kontrolirana studija sa 60 ispitanika ocjenjivala je učinak kurkumina kod stanja teške depresije. Zaključak je bio da BCM-95 u dozi od 2 x 500mg ima iste učinke kao lijek fluoksetin (generički Prozac) bez istodobne pojave suicidalnih nakana ili drugih psihotičnih poremećaja.

Studija o utjecaju na stres i raspoloženje je zaključila da  BCM-95 djeluje u popravljanju raspoloženja preko povećanja serotonina, noradrenalina i dopamina u mozgu.

 

•      Reumatoidni artritis

U studiji je 45 ispitanika sa reumatoidnim artritisom podjeljeno u 3 skupine: BCM-95 skupina 2x 500mg, Voltaren skupina 2x50 mg i skupina BCM-95 + Voltaren. Skupina BCM-95 pokazala je najviši i od Voltarena značajno bolji postotak poboljšanja u ukupnoj visini parametara za procjenu zdravlja zglobova. BCM-95 nije iskazao neželjene nuspojave.

KURKUMIN BOLJI ILI JEDNAKO UČINKOVIT  KAO 14 LIJEKOVA

• Aspirin : Kurkumin ima jednak anti-trombotski i prostaciklinsko modulacijski učinak kao aspirin. 

• Lipitor/Atorvastatin (lijek za kolesterol):

U smanjivnju upalnog i oksidativnog stresa kod pacijenata s dijabetesom tipa 2 utvrđeno je da je standardizirani ekstrakt kurkumina bio povoljniji u usporedbi sa lijekom atorvastatin (trgovački naziv Lipitor) u djelovanju na endotelnu disfunkciju, temeljnu patologiju krvnih žila koja izaziva aterosklerozu. Studija objavljena 2008. u časopisu Drugs in R & D.

 

• Anti-upalni lijekovi: aspirin, ibuprofen, sulindac, phenylbutazone, naproxen, indomethacin, diclofenac, dexamethasone, celecoxib i tamoxifen

BCM-95 kurkumin od 500 mg jednako je učinkovit kao 800 mg ibuprofena u tretiranju bola kod pacijenata s osteartritisom koljena. Studija iz 2004. objavljena u časopisu Oncogene utvrdila da je kurkumin bio učinkovita alternativa za lijekove: aspirin, ibuprofen, sulindak, fenilbutazon, naproksen, indometacin, diklofenak, deksametazon, celekoksib i tamoksifenom u koji iskazuju protuupalnu i protu-proliferacijsku aktivnost na tumorske stanice.

• Metformin (lijek za dijabetes tipa 2):

Studija iz 2009. Utvrdila je da kurkumin aktivira enzim AMPK (koji povećava apsorpciju glukoze) i potiskuje ekspresiju glukoneogenih gena u stanicama hepatoma. Kurkumin (u obliku poznatom kao tetrahydrocurcuminoids (THC)),  500 do 100.000 puta jači od Metformina u aktiviranju enzima AMPK i enzima acetil-CoA karboksilaze koji katalizira sintezu masnih kiselina (ACC).

 

• Kortikosteroidi (steroidni lijekovi):

Studija iz 1999. objavljena u časopisu Phytotherapy Research  pokazala je da je kurkumin bio povoljniji u usporedbi sa steroidnim lijekovima u tretiranju kronične upale prednje ovojnice oka. U studija iz 2008. objavljenoj u Critical Care Medicine izneseno je da se kurkumin pokazao povoljnim u odnosu na kortikosteroidni lijek Deksametazon u životinjskom modelu kao alternativna terapija kod transplantacije pluća, djelujući preko mehanizma stišavanja upalnih gena. [iii] Studija objavljena 2003. u časopisu Cancer Letters iznosi da je kurkumin povoljan u odnosu na Deksametazon ishemijskoj-repurfusiskoj ozljedi pluća.

• Fluoksetin generički Prozac

BCM-95 kurkumin u dozi od 2 kapsule dnevno (1000mg) ima jednako učinkovito djelovanje kao Flukosetin kod teškog depresivnog stanja.

 

• Oksaliplatin/(kemoterapijski lijek):

Studija iz 2007. objavljena u časopisu International Journal of Cancer otkriva da se kurkumin može usporediti s Oksaliplatine kao antiproliferativni agent u tretiranju stanica raka debelog crijeva i rektuma.                              

 

IZVORI:

•      Nozomi Hishikawa, Yoriko Takahashi, Yoshinobu Amakusa, Yuhei Tanno, Yoshitake Tuji, Hisayoshi Niwa, Nobuyuki Murakami, U K Krishna. Effects of turmeric on Alzheimer's disease with behavioral and psychological symptoms of dementia. Ayu. 2012 Oct ;33(4):499-504. PMID: 23723666

•      Norsharina Ismail, Maznah Ismail, Musalmah Mazlan, Latiffah Abdul Latiff, Mustapha Umar Imam, Shahid Iqbal, Nur Hanisah Azmi, Siti Aisyah Abd Ghafar, Kim Wei Chan. Thymoquinone Preventsβ-Amyloid Neurotoxicity in Primary Cultured Cerebellar Granule Neurons. 2013 Nov;33(8):1159-69. doi: 10.1007/s10571-013-9982-z. Epub 2013 Oct 8.

•      Goel A. Depression Study Published on BCM-95 Curcumin; Natural product equaled effectiveness of prescription drug in clinical trial. July 11, 2013. Accessed at http://www.prnewswire.com/news-releases/depression-study-published-on-bcm-95-curcumin-215101301.html

•      Laura Zhang, Milan Fiala, John Cashman, James Sayre, Araceli Espinosa, Michelle Mahanian, Justin Zaghi, Vladimir Badmaev, Michael C Graves, George Bernard, Mark Rosenthal. Curcuminoids enhance amyloid-beta uptake by macrophages of Alzheimer's disease patients. J Alzheimers Dis. 2006 Sep;10(1):1-7. PMID: 16988474

•      P Usharani, A A Mateen, M U R Naidu, Y S N Raju, Naval Chandra. Effect of NCB-02, atorvastatin and placebo on endothelial function, oxidative stress and inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized, parallel-group, placebo-controlled, 8-week study. Drugs R D. 2008;9(4):243-50. PMID: 18588355

•      B Lal, A K Kapoor, O P Asthana, P K Agrawal, R Prasad, P Kumar, R C Srimal. Efficacy of curcumin in the management of chronic anterior uveitis. Phytother Res. 1999 Jun;13(4):318-22. PMID: 10404539

•      Jayesh Sanmukhani, Ashish Anovadiya, Chandrabhanu B Tripathi. Evaluation of antidepressant like activity of curcumin and its combination with fluoxetine and imipramine: an acute and chronic study. Acta Pol Pharm. 2011 Sep-Oct;68(5):769-75. PMID: 21928724

•      R Srivastava, Puri, Srimal, B Dhawan. Effect of curcumin on platelet aggregation and vascular prostacyclin synthesis. Arzneimittelforschung. 1986 Apr;36(4):715-7. PMID: 3521617

•      Yasunari Takada, Anjana Bhardwaj, Pravin Potdar, Bharat B Aggarwal. Nonsteroidal anti-inflammatory agents differ in their ability to suppress NF-kappaB activation, inhibition of expression of cyclooxygenase-2 and cyclin D1, and abrogation of tumor cell proliferation. Oncogene. 2004 Dec 9;23(57):9247-58. PMID: 15489888

•      Lynne M Howells, Anita Mitra, Margaret M Manson. Comparison of oxaliplatin- and curcumin-mediated antiproliferative effects in colorectal cell lines. Int J Cancer. 2007 Jul 1;121(1):175-83. PMID: 17330230

•      Teayoun Kim, Jessica Davis, Albert J Zhang, Xiaoming He, Suresh T Mathews. Curcumin activates AMPK and suppresses gluconeogenic gene expression in hepatoma cells.Biochem Biophys Res Commun. 2009 Oct 16;388(2):377-82. Epub 2009 Aug 8. PMID: 19665995

•      Xiao-Dong Sun, Xing-E Liu, Dong-Sheng Huang. Curcumin induces apoptosis of triple-negative breast cancer cells by inhibition of EGFR expression. Mol Med Report. 2012 Sep 26. Epub 2012 Sep 26. PMID: 23023821

•      Li Y, Zhang T ; Targeting cancer stem cells by curcumin and clinical applications Cancer Lett. 2014 May ,Epub 2014 Jan 23. PIMD : 2446298

Sadrži sva tri kurkuminoida: Kurkumin, Demethoxy kurkumin i Bis-Demethoxy kurkumin, a od eteričnih ulja najviše Ar-tumerone (45%).

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.

Podijelite sa drugima:
 
 

POVEZANI PROIZVODI

BIO TERRA BLOG

 
 

BIO TERRA RECEPTI

Pitajte nas